En skør, skør verden

Er medierne vores ven eller fjende? Tør vi være kritiske overfor den information vi bliver fodret med? 

Vi lever i en skør verden

En skør, skør verden, er et mediebaseret fag med udgangspunkt i den verden vi lever i. Informationssamfundet skal dissekeres.

Lever vi via medierne, og glemmer vi at skabe vores egen virkelighed. Hvad ER virkelighed? Samfundsrelaterede historier og fortællinger fra både fortid og nutid skal gennemgås.

Brug din sunde fornuft

Hvem står bag disse historier? Hvordan bliver de præsenteret? Tør vi være kritiske og hvem skal vi være kritiske overfor? Er verden virkelig den vi bliver præsenteret for?

Det er dine tanker, idéer, bekymringer og refleksioner der er i spil.

Det bliver forunderligt, overraskende, interessant og ikke mindst: Skørt.

Vi undersøger det informationssamfund vi lever i. Vi benytter forskellige grene af medierne. Vi er kritiske ift. de oplysninger vi får leveret via medierne.