Forældre & UU-vejledere

Hvert år falder 20 % unge fra en ungdomsuddannelse, som de er påbegyndt efter 9. eller 10. klasse. En del af forklaringen er at det er svært at gennemføre noget, man ikke brænder for. Nogle er skoletrætte og nogle ved slet ikke, hvad de vil. Mere end fire ud af ti falder fra erhvervsuddannelserne, og hver syvende ung dropper ud af gymnasiet.

De skal tilbage på sporet igen og det vil Ungdomshøjskolen gerne hjælpe med!

På Ungdomshøjskolen ved Ribe har vi derfor oprettet faget “Livets værktøjskasse”. Faget skal hjælpe de mange unge, der er i tvivl om det videre forløb i livet. Der bliver bl.a. undervist i konflikthåndtering, økonomi og kommunikation, samt det at være medborger i et demokratisk samfund. Uddannelse og job vil også blive debatteret. Vi danner rammerne for, de unge kan få lov til at stoppe op og tænke en ekstra gang over deres tilværelse og ønsker fremadrettet.

Ungdomshøjskole Den grundtvigske højskole besidder netop evnen til at vejlede i livets store spørgsmål. De unge skal ikke forceres frem, men derimod have mulighed for at udvikle deres egen natur og talent under frihed og ansvar som sociale væsener.

Med andre ord skal de unge få mulighed for at finde et konkret ståsted i forhold til sig selv og de forskellige problemstillinger, de vil opleve fremadrettet. Løftet op på et højere niveau ses dette også som yderst relevant med henblik på den moderne verden, hvor vi færdes både fysisk, mentalt og digitalt.

Værdien af ro skal kunne opdages midt i denne udvikling. Derfor kalder vi Ungdomshøjskolen et pitstop – man står for en kort stund af livsræset og får nyt brændstof fyldt på, før man med fornyet kraft fortsætter i livet efter højskolen – nu mere afklaret og med nye ideer og mål.

 

UU-vejledning

Et ophold kan også være med til at gøre den enkelte elev klar til nye udfordringer i form af uddannelse og fremtid. Vi tilbyder ekstra støtte i form af en mentorordning, hvor eleven får ekstra støttetimer med en mentorlærer. Ring og hør mere om denne mulighed.

Klargøring til en ungdomsuddannelse

Et ungdomshøjskoleophold er også relevant for den unge, som ikke har en klar idé om, hvad vedkommende vil efter 9./10. klasse.
Eleven får:

  • Et livsafklarende forløb med mange spændende fag.
  • Mulighed for at udvikle sig hen imod at kunne bestå eksamen i eksempelvis dansk og matematik.
  • Faglig og social udvikling i form af forbedret kommunikation, værktøjer til at deltage i undervisningen og mulighed for at styrke egen identitet/selvværd.
  • Et forpligtende fællesskab med andre unge.
  • Mulighed for afklaring omkring uddannelsesvalg i form af mentorsamtaler og besøg på uddannelser.

Ønsker du/I at høre mere om muligheden for mentorordning, så ringe/mail til os.

Ungdomshøjskolen ved Ribe | Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe | Tlf. +45 7544 5004 | kontoret@uhr.dk