Mentorelev på højskole

Mentor på højskole kan være en mulighed for unge i alderen 16-19, som står uden en ungdomsuddannelse og er i risiko for aldrig at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ungdomshøjskolen råder over et begrænset antal mentor-pladser.

En mentorelev skal i samarbejde med UHR og UU-vejledereren udarbejde en uddannelsesplan. En mentorelev tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Der er en lille meromkostning ved at være mentor elev. Denne omkostning er på 300kr. pr. uge, hvis eleven er under 17 1/2 år. Hvis man er over denne alder er der ingen meromkostning, da mentoraftalen så bliver dækket af en statsstøtte.

 

Vil du vide lidt mere om vores ungdomshøjskole? så kan du bestille brochure her.

I er også meget velkommen til at få en rundvisning og mærke stemningen på egen krop. Du bestiller en rundvisning her.

Skal vi sende dig vores gratis brochure?

Bestil brochure Se mere