Hverdagsliv

Vi gør hvad vi kan for at skabe en varieret og afvekslende rytme i hverdagen – både i undervisningen og i fritiden. Dagligdagen er i høj grad præget af frihed og ansvarlighed, da dette hænger sammen på en højskole.

Undervisning og fritid

Du vil ikke opleve noget skarpt skel mellem undervisning og fritid. Vores undervisning og de mange kreative værksteder lægger op til at arbejde videre med fagene uden for den egentlige undervisningstid. For aktive elever er en højskole aldrig lukket ned – heller ikke i weekender. Weekendernes fester, undervisningstilbud og aktiviteter anser vi for at være en vigtig del af et højskoleophold.

Undervisningen bygger du selv op, og er på den måde hele tiden beskæftiget med noget der interessere dig. Du kan læse mere om fagvalg, og fagenes opbygning på siden fag.

Fritiden byder på mange muligheder for at engagere sig i sine interesser og venskaber, lige fra lærernes tilbud om aftenundervisning til jeres egne initiativer.

Kontaktlærer og kontaktgruppe

Mens du er elev på UHR, er du med i en kontaktgruppe med en tilknyttet kontaktlærer. Hver mandag spiser I frokost sammen og afholder herefter kontaktgruppemøde. Her drøfter I problemer af fælles interesse.

Morgensamling

Hvor der er lys og sang, er der højskole. På hverdagene er der morgensamling hver morgen. Vi synger en morgensang, og en lærer eller en elev præsenterer kort et aktuelt emne til eftertænksomhed eller morskab.

“…som godt begyndt er dagen godt fuldendt, og lige liflig er dens aftenrøde.”

(N.F.S. Grundtvig)

Højskoleaftener

Højskoleaftener har til formål, at afslutte dagens mange aktiviteter og indtryk i fælleskabets trygge favn. Alle højskoleaftener begynder og afsluttes med en sang fra højskolesangbogen. Fra mandag til torsdag er der hver aften en lærer som tager initiativ til enten boldspil, gæt-og-grimmasser eller noget helt tredje. Det kan også være at du selv byder ind med noget i samarbejde med andre eller en lærer? – der er frit spil!

Fester

Et festudvalg som består en flok elever og en lærer, har ansvaret for at arrangere et brag af en fest ca. 1 gang om måneden. Festerne tager udgangspunkt i forskellige skæve temaer og med en masse spændende indslag på programmet.

Skal vi sende dig vores gratis brochure?

Bestil brochure Se mere