Hverdagsliv

Vi gør, hvad vi kan for at skabe en varieret og afvekslende rytme i hverdagen – både i undervisningen og i fritiden. Dagligdagen er i høj grad præget af frihed og ansvarlighed, da dette hænger sammen på en højskole.

Undervisning og fritid

Du vil ikke opleve noget skarpt skel mellem undervisning og fritid. Vores undervisning og de mange kreative værksteder lægger op til at arbejde videre med fagene uden for den egentlige undervisningstid. For aktive elever er en højskole aldrig lukket ned – heller ikke i weekender. Weekendernes fester, undervisningstilbud og aktiviteter anser vi for at være en vigtig del af et højskoleophold.

Undervisningen bygger du selv op og er på den måde hele tiden beskæftiget med noget der interesserer dig. Du kan læse mere om fagvalg og fagenes opbygning på siden fag.

Fritiden byder på mange muligheder for at engagere sig i sine interesser og venskaber – lige fra lærernes tilbud om aftenundervisning til egne initiativer.

Kontaktlærer og kontaktgruppe

Mens du er elev på UHR, er du med i en kontaktgruppe med en tilknyttet kontaktlærer. Hver mandag spiser I frokost sammen og afholder herefter kontaktgruppemøde. Her drøfter I problemer af fælles interesse.

Morgensamling

Hvor der er lys og sang, er der højskole. På hverdagene er der morgensamling hver morgen. Vi synger en morgensang og en lærer eller en elev præsenterer kort et aktuelt emne til eftertænksomhed eller morskab.

“…som godt begyndt er dagen godt fuldendt, og lige liflig er dens aftenrøde.”

(N.F.S. Grundtvig)

Højskoleaftener

Højskoleaftener har til formål at afslutte dagens mange aktiviteter og indtryk i fællesskabets trygge favn. Alle højskoleaftener begynder og afsluttes med en sang fra højskolesangbogen. Fra mandag til torsdag er der hver aften en lærer som tager initiativ til enten boldspil, gæt-og-grimasser eller noget helt tredje. Det kan også være at du selv byder ind med noget i samarbejde med andre eller en lærer? – der er frit spil!

Fester

Vi har et festudvalg som består en flok elever og en lærer, der har ansvaret for at arrangere et brag af en fest ca. en gang om måneden. Festerne tager udgangspunkt i forskellige skæve temaer med en masse spændende indslag på programmet.

Ungdomshøjskolen ved Ribe | Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe | Tlf. +45 7544 5004 | kontoret@uhr.dk