Livets værktøjskasse
-en del af dit pitstop

DSC_0202

Vi vil gerne give dig redskaber med i rygsækken, så du er klar til at stå på egne ben efter dit ophold på UHR.

Vi ønsker at lære dig at håndtere konflikter og økonomi, blive bedre til at kommunikere, være en god medborger samt undgå at blive stresset. Derudover vil vi undersøge forskellige religioner og kulturer og hvordan man bliver god til at være i et parforhold eller være alene. Fremtiden vil også blive behandlet, når vi sætter fokus på job og fremtid.

Undervisningen er bygget op som en workshop der både indeholder oplæg fra underviserne, gruppearbejde og mulighed for at arbejde med sig selv. Derudover laver vi energizers – som er små sjove aktiviteter der sikrer at vi kan holde hovedet skarpt gennem hele undervisningen.

Eksistens-spejlet, budget-stokken og fremtids-hammeren

Målet er overordnet at ruste dig til fremtiden. Alle dine valg og handlinger i livet har konsekvenser. I dette fag skal du derfor lære at tage pulsen på, hvem du egentlig er, og hvordan du lærer at træffe de valg, der er rigtige for dig. Du skaber din egen tilværelse, altså eksistens og identitet, igennem dine valg og handlinger i livet. Det er de valg, vi skal arbejde med i dette fag. Et af valgene kan for eksempel være uddannelse og job. For uden uddannelse bliver det svært at finde et job, så du kan tjene penge, og dermed få råd til at leve og bo. Vi skal:

  • Arbejde individuelt for at klargøre, hvad du/I hver især har kompetencer indenfor, og hvad man gerne vil arbejde med i fremtiden.
  • Have besøg af repræsentanter for erhvervsuddannelserne og gymnasierne.

Kommunikations-nøglen og parforholds-limen

Ved at øge dine evner indenfor kommunikation og arbejde med konflikthåndtering, får du nemmere ved at tackle diskussioner og uenigheder, og styrker samtidig dine forhold til dine medmennesker, for eksempel venner, kæreste og familie. For at blive bedre til at kommunikere, kan det ofte være en fordel at have forståelse og indsigt i modtageren. For eksempel vedkommendes religion. Jo bedre vi forstår hinanden, jo bedre kommunikerer vi og trives i hinandens nærvær. Du lærer:

  • Metoder til at skabe en direkte og respektfuld dialog mellem dig og dem du er sammen med.
  • At håndtere konflikter.

Medborgerkompasset, religionsluppen og stress-måleren

Når du bliver 18 år er du myndig, og har dermed det fulde ansvar for dig selv. Du får også stemmeret, og som aktiv samfundsborger i vores demokratiske samfund, kan du blande dig i beslutninger der vedrører os alle. Vi skal diskutere hvordan du bliver en borger der forstår sine rettigheder og pligter, og kender de basale regler som vi alle skal følge. Det gælder både i arbejdslivet, som i privatlivet.

Stress er, i det moderne danske samfund, ved at blive et stort sundhedsproblem. Hvis stress ikke behandles tidligt, kan det udvikle sig til depression. Med job, fritidsinteresser, venner og familie i sigte, er det yderst relevant at arbejde med værktøjet til at håndtere stress, og symptomer herpå. Vi skal lære om:

  • Tegn på stress og årsagerne hertil.
  • Stresshåndtering og forebyggelse.

“Livets Værktøjskasse” er en obligatorisk del af dit ugeskema. Faget har du typisk to gange om ugen blandt dine valgfag. Du kan se et eksempel på et ugeskema her.

Skal vi sende dig vores gratis brochure?

Bestil brochure Se mere