Regler og retningslinjer

Vi har ikke mange regler, men vær opmærksom på vores få, vigtige retningslinjer.

Højskolen er dit hjem mens du går her. Der er også rigtig mange andres hjem, og det er vigtigt at vi alle sørger for at det er rart at være her. Grundlæggende handler det om trivsel og almindelig hensyntagen - og at alle skal have det godt på højskolen. Den frihed du som højskoleelev har til at træffe egne valg indebærer også et stort ansvar for at du tænker dig om og handler indenfor skolens rammer. Når alle gør det, kan vi sammen skabe et stærkt, trygt og bæredygtigt fællesskab.

Kom og vær med

Der er mødepligt og desuden er du kommet på højskole for at opleve noget nyt. Deltag derfor i alle fag, måltider, samlinger, fællesarrangementer og praktiske tjanser.

Værelserne

Dit værelse er dit ansvar under hele højskoleopholdet. Når du fraflytter værelset skal det afleveres i god stand. Hvis du bor på dobbeltværelse deles I om ansvaret.

Hvis du skulle miste din nøgle til værelset, koster det 500 kr. i erstatning.

Sygdom

Ved sygdom skal du selv melde dig syg ved morgenmaden.

Er du syg, mens du er på skolen bliver du på dit værelse hele dagen indtil næste morgen. Du får mulighed for at hvile og blive rask og du smitter ikke alle andre.

Sørg for at en højskolekammerat henter mad til dig i løbet af sygedagen.

Fri/ferie

Højskolekurset har ikke andre ferier end juleferien. Vær opmærksom på kursuskalenderen hvor ferie, temadage og -uger, studietur og særlige arrangementer er noteret.

I ugerne 42 og 7 har vi temauger, hvor også ugekursister kan være med.

Hvis du skal have fri til at tage til læge, tandlæge etc. aftales det på forhånd med din kontaktlærer.

Rygning

Rygning foregår kun i skolens rygepavillon.

Alkohol og stoffer

Det er ikke tilladt at have hverken alkohol eller stoffer på højskolen.

Alkohol kan nydes ved særlige arrangementer som højskolen står for.

Ungdomshøjskolen accepterer ikke, at en elev bruger eller besidder euforiserende stoffer.

Brug eller besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer kan medføre øjeblikkelig afbrydelse af højskoleopholdet.

 

 

 

Cookies

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site.