Undervisningsmiljø-vurdering

Vores undervisningsmiljøvurdering identificerer og kortlægger det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på skolen

Vi gennemfører en anonym spørgeundersøgelse for at få viden om hvor tilfredse vores elever er med skolen, om det faglige niveau lever op til forventningerne, om de fysiske rammer er som de skal være, om der er mobning eller fravær.

Den viden vi får, bruger vi til at gøre skolen endnu bedre.

Du kan downloade den nyeste undervisningsmiljøvurdering for Ungdomshøjskolen ved Ribe her

Billede
Cookies

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site.