Retningslinjer og regler på skolen

Vi har ikke mange regler, men et par retningslinjer er der dog, du skal være opmærksom på

Vi har stor tillid til jer som elever, og arbejder under “frihed under ansvar” Men for, at vi kan opererer under dette, er der også nogle ting du som elev skal. Vi har ikke mange faste regler, men vi har nogle retningslinjer for at, vi alle kan få et godt miljø og en god skole. Disse retningslinjerne forventer vi at du følger her på skolen,. Vi har desværre før været nød til at sende elever hjem på baggrund af disse, og det er da rigtig ærgerligt. Det påvirker alle, både lærer og elever når dette sker.

Alkohol og stoffer

Ungdomshøjskolen kan ikke acceptere, at en elev bruger eller besidder euforiserende stoffer.

Misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer KAN medføre øjeblikkelig hjemsendelse. Mistanke om salg af euforiserende stoffer, eller alle andre kriminelle handlinger, medføre øjeblikkelig hjemsendelse.

Fri/ferie

Når man går på højskole, er der ikke ferie og fridage. Det betyder, at vi køre temauger/temadage i f.eks. uge 42, uge 7 og påske. Man går på skolen fuldtid i den periode man har tilmeld sig.

Hvis du skal hjem til læge, tandlæge etc. kan dette selvfølgelig godt lade sig gør, men dette skal ALTID aftales med din familiegruppelærer.

Sygdom

Ved sygdom skal du selv melde dig syg hos enten hjælpelæreren eller dagvagten ved morgenmaden. Du SKAL altid komme og melde sig syg.

Melder du dig syg, skal du blive på dit værelse hele dagen og aftenen med.  Du skal derfor ikke komme til samlinger, måltider eller undervisning i løbet af dagen – og husk, hvis du er så syg, at du ikke kan deltage i undervisningen om dagen, så er du også syg om eftermiddagen og aftenen. Man bliver på sit værelse, og går tidlig i seng, så man forhåbentlig er frisk næste morgen.

Mødepligt

Du har mødepligt til alle dine fag, måltider, samlinger og obligatoriske arrangementer. Dette er ikke til diskussion, og der bliver noteret fravær ved timens begyndelse. Når du kommer for sent, forstyrrer du både, undervisningen, dine kammerater og din lærer. Respektere mødepligten og de andre og kom til tiden.

Værelserne

Dit værelse er dig ansvar under hele dit ophold, både med rengøring og oprydning, og værelset skal afleveres i god stand. Hvis du bor på dobbeltværelse, så dele i selvfølgelig ansvaret.

Hvis du skulle miste en af nøglerne til dit værelse, koster det desværre 300kr. i egenbetaling at erstatte den.

 

Ungdomshøjskolen ved Ribe | Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe | Tlf. +45 7544 5004 | [email protected]