Hvad er en ungdomshøjskole?

UHRs formål er at drive ungdomshøjskole inden for den grundtvigske højskoletradition og inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. UHRs grundlæggende værdier er åbenhed, almen menneskelig respekt, ansvarlighed og fællesskab i trygge rammer. UHR ser personlig udvikling, faglig udvikling og social udvikling som hinandens forudsætninger.

Ungdomshøjskolen og din uddannelse

Et ophold på ungdomshøjskolen ved Ribe er et spændende og inspirerende input i dit uddannelsesforløb. Du bliver udfordret og udvikler dig både fagligt, personligt og socialt.

Ungdomshøjskolen er en eksamensfri skole, og fagene og undervisningen er helt anderledes, end du har oplevet tidligere. Du sammensætter selv dit skema. Og der er mange fag og kreative udtryksmuligheder at vælge imellem. Dine kammerater er også en meget vigtig del af det, som gør et højskoleophold til en oplevelse for livet. Samtalerne med kammeraterne er med til at afklare mange vigtige spørgsmål.

Det intense liv på ungdomshøjskole modner og udvikler – og er sammen med fagene en god forberedelse til din fremtid. Vi støtter dig med vejledning og samtaler, så du kan blive mere afklaret til at vælge uddannelse efter højskoleopholdet.

Efter opholdet på Ungdomshøjskolen ved Ribe går de fleste i gang med HF, gymnasiet, erhvervsuddannelse eller anden ungdomsuddannelse.

Fagene på Ungdomshøjskolen ved Ribe

I valgfagene får du mulighed for at arbejde med det, du interesserer dig allermest for, og du vil blive inspireret og udfordret af meget dygtige lærere. Du kan vælge snævert – og lave fx din egen linje inden for musik, kunst eller idræt, eller du kan vælge mange forskellige slags fag. Du kan blive afklaret, dyrke flere interesser eller opdage nye sider af dig selv med et eller flere fagområder, du aldrig tidligere har beskæftiget dig med.

Udover valgfagene er der det obligatoriske fag “Livets værktøjskasse”.

Misbrug og besiddelse af euforiserende stoffer

Ungdomshøjskolen kan ikke acceptere at en elev bruger eller besidder euforiserende stoffer.

Misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer KAN medføre øjeblikkelig hjemsendelse.
Mistanke om salg af euforiserende stoffer, eller alle andre kriminelle handlinger, medføre øjeblikkelig hjemsendelse.

Kørsel med elever

På UHR kan befordring af elever i private biler finde sted. Befordringen kan komme på tale, når offentlige befordringsmidler ikke med rimelighed kan benyttes eller de ikke ønsker at tage bussen.

Ved kørsel med lærer uden for skole regi, enten som lift eller andet uden for skolens udflugter, fraskriver skolen sig ethvert ansvar. Ved uheld, hvor både lærer og elev kommer til skade, vil der være alm. forsikringsdækning

Kørsel med andre elever med kørekort ligger uden for skolens ansvarsområde.

Vedtægter

Læs vores vedtægter i følgende pdf: Godkendte vedtægter 2007

Lyder et ophold på en ungdomshøjskole som noget for dig? Så bestil en brochure , eller en rundvisning, og kom et skridt nærmere en oplevelse fuld af fællesskab og udvikling – vi glæder os til at høre fra dig.

Skal vi sende dig vores gratis brochure?

Bestil brochure Se mere