Kontaktlærer og mentor

Her er voksne der vil de unge det bedste.

Vi bor alle under samme tag. Det vil sige at skolen er delt op i værelsesgange, der alle leder ind til midten af huset, hvor vores hyggelige opholdstuer er.

Lærerne hjælper med til at organisere den daglige rengøring, der laves planer, så alle på gangen hjælper med rengøring og oprydning.

Skolens medarbejdere er altid klar til at hjælpe med at vejlede eleverne i den daglige labyrint. De sikrer at alt det praktiske og sociale fungerer på gangen.

Vi vægter at trivsel og venskab får lov til at blomstre overalt på skolen. Det gør vi gennem de daglige rutiner og gennem aktiviteter om aftenen og i weekenderne. Her er der god plads til at højskoleelevernes egne idéer kan blive til virkelighed.

Kontaktgruppen

Som elev på UHR har man en kontaktlærer tilknyttet. Alle elever er i en kontaktgruppe sammen med 6-10 andre højskoleelever. Kontaktlæreren er elevens fortrolige og nærmeste voksne på skolen.  i kontaktgruppen arbejdes der med sammenholdet og trivslen i gruppen.

Kontaktlæreren er også hjemmets primære kontakt til skolen, ligesom vedkommende har kontakten til UU-vejleder, sociale myndigheder og andre relevante instanser.

Der er kontaktgruppemøde en gang om ugen, hvor stort og småt diskuteres. Alt fra trivsel og ansvarlighed til gruppens interne forhold.

Mentor

Din teenager har via ”Mentorordningen” mulighed for at få sin personlige vejleder og mentor, mens de går på UHR. En mentor er en slags vejleder, der hjælper og støtter i arbejdet med at finde, opstille og nå målsætninger. Mentoren på UHR er en af vore medarbejdere, der er vant til at vejlede unge. Typisk vil det være kontaktlæreren der bliver mentor.

Mentorordningen er en tilskudsordning, der giver ekstra støtte til unge uden ungdomsuddannelse. For at få tilskuddet, skal følgende krav opofyldes:
•    Du skal være fyldt 17½ år inden kursets officielle startdato (det er muligt at blive mentorelev selvom
man ikke er 17½ år , men så følger der en egenbetaling med).
•    Du må ikke have gennemført en ungdomsuddannelse.
•    Du og din vejleder vurderer, at du har brug for støtte fra en mentor.

Sådan fungerer det

Når du søger en mentorplads, skal din teenager sammen med sin UU-vejleder lave en uddannelsesplan, hvori højskoleopholdet indgår som en del af dine planer for fremtiden. I uddannelsesplanen skal de sammen med vejlederen beskrive, hvad de gerne vil blive bedre til under deres højskoleophold.

UHR vil herefter modtage ekstra økonomiske støtte, som gives på baggrund af den konkrete situation og uddannelsesplan. Ved start vurderer vi på højskolen hvordan støtten kan bruges bedst muligt til at hjælpe. Der skal, sammen med mentoren udarbejdes en mentorplan, som nærmere beskriver hvad der især skal arbejdes med og hvordan mentor og elev sammen griber det an (se eksempel på mentorplanen). Typisk bruges tilskuddet til at dække skolens øgede udgifter til den ekstra personlige støtte og vejledning til din søn/datter. Det kan være gennem faste, personlige samtaler, ekstra vejledning i særlige situationer i undervisningen eller i det sociale liv på skolen, hvor der kan være brug for hjælp og støtte.

Det er også en mulighed at nogle af pengene kan anvendes til at nedsætte din egenbetaling. Dette kan du høre nærmere om, ved at kontakte os.

Hvis du er under 17 1/2 er det stadig muligt at være mentorelev, så er der bare en egenbetaling på 300kr. per uge.

Elever i uddannelse under EGU og STU er ikke omfattet af Mentorordningen.

Ungdomshøjskolen ved Ribe | Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe | Tlf. +45 7544 5004 | [email protected]