Fag

På Ungdomshøjskolen er der stor selvbestemmelse over ens skema. Det betyder, at vi har nogle obligatoriske fag, som alle deltager i og derudover vælger du selv nogle valgfag. Skemaet er delt op i 2 perioder, og i hver periode har du valgfag. Nogle af vores obligatoriske fag er også inddelt i 2 forskellige hold, i forhold til hvor du er i livet og, hvad formålet er med at gå på skolen. Læs mere under de forskellige fag

Så dit skema er helt op til dig! Men tjek her, hvordan vores skema er sammensat.

Fællesfag
Valgfag

Ungdomshøjskolen ved Ribe | Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe | Tlf. +45 7544 5004 | [email protected]