Vejviser til livet

– en vigtig del af dit pitstop

DSC_0202

Vi vil gerne give dig redskaber med i rygsækken, så du er klar til at stå på egne ben efter dit ophold på UHR.

Formål med faget er at skabe afklaring om din egen person, identitet og din livssituation. Faget vil vise de muligheder der er for fremtiden samt nære lysten til livet og fremtiden.

I bund og grund handler det om at finde ud af HVEM du er og ønsker at blive – personlige værdier, fremtidsdrømme og håb. Vil vil også fokusere på at hjælpe dig med HVAD i forhold til job og uddannelse.

Vi vil udfordre dig på dit personlige, kulturelle og værdimæssige ståsted. Igennem reflektion, diskussion, personlig stillingtagen og handlingsorienteret undervisning, vil vi bibringe en forståelse af dig som et unikt, frit og myndigt individ med en vej frem i livet i et demokratisk og kulturelt fællesskab.

Faget skal ruste dig til livet, uddannelse og fremtiden.

Opbygning

Faget er bygget op i moduler der indeholder oplæg fra underviserne, gruppearbejde og mulighed for at arbejde med sig selv.

Du vil derfor komme igennem emner som:

  • Filosofi, religion og livsanskuelse
  • Medborgerskab og demokrati
  • Psykologi, gruppedynamik og teambuilding
  • Kunst, kultur og historie
  • “Det gode liv” med sundhed og trivsel
  • Klar, parat, studiestart

Målet er overordnet at ruste dig til fremtiden. Alle dine valg og handlinger i livet har konsekvenser. I dette fag skal du derfor lære at tage pulsen på, hvem du egentlig er, og hvordan du lærer at træffe de valg, der er rigtige for dig. Du skaber din egen tilværelse, altså din eksistens og identitet, igennem dine valg og handlinger.

“Vejviser til livet” er en obligatorisk del af dit ugeskema. Faget har du typisk to gange om ugen blandt dine valgfag. Du kan se et eksempel på et ugeskema her.

Ungdomshøjskolen ved Ribe | Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe | Tlf. +45 7544 5004 | kontoret@uhr.dk