Familiegruppelærer

Vi bor alle under samme tag. Det vil sige at skolen er delt op i beboelsesgange, der alle leder ind til midten af huset, hvor vores hyggelige opholdstuer er. Hver af vores gange har en lærer tilknyttet, der er tæt på de elever der bo på gangen.

Denne lærer er ansvarlig for den daglige rengøring og udarbejder planer for dette, så alle der bor på gangen hjælper med rengøring og oprydningen. De kan også hjælpe med at vejleder eleverne i den daglige labyrint. De står for at alt det praktiske og sociale fungerer på gangen. Hvis der opstår konflikter på gangen, er det lærerens funktion at mægle uanset om det omhandler larm på gangene, værelsesbyt, udlæggelser og andet.

Trivsel og kammeratskab i de forskellig fællesskaber på gangene er vigtigt for os, og her er læreren altid behjælpelig med at sætte aktiviteter i gang, såsom udsmykning af gangen, hyggeaftener samt udførsel af idéer som de unge selv kommer på.

Familiegruppelærer

Når man er elev på UHR vil man altid have en familiegruppelærer tilknyttet. Det betyder at alle elever er i en familiegruppe, hvor der er 6-8 andre elever. Læreren i denne gruppe hedder som sagt en familiegruppelærer og vil være elevens “nærmeste” lærer. Denne gruppe bliver elevens base på skolen og “familie”. Familiegruppelæreren vil derfor arbejde meget med sammenholdet i gruppen, og være særligt opmærksom på at gruppen og eleverne trives og har det godt. Hvis der er en konflikt i gruppen vil familiegruppelæreren aktivt inddrages i løsningen.

Det er også familiegruppelæreren der har kontakten til hjemmet eller til de sociale myndigheder, UU-vejledere eller andre relevante instanser.

Hvis man er mentorelev på skolen, så vil mentor og familiegruppelærer være en og samme person.

Der vil være familiegruppemøde en gang i ugen, hvor stort og småt diskuteres. Alt fra trivsel og ansvarlighed til gruppens interne forhold.

Ungdomshøjskolen ved Ribe | Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe | Tlf. +45 7544 5004 | kontoret@uhr.dk