Familiegruppelærer og mentor

Vi har forkellige muligheder for hjælp til skoletrætte unge.

Hovedesagligt spiller vores familiegruppelærer og mentor en stor rolle i at hjælpe de elever vi har, der er skoletrætte.

Vi bor alle under samme tag. Det vil sige at skolen er delt op i beboelsesgange, der alle leder ind til midten af huset, hvor vores hyggelige opholdstuer er. Hver af vores gange har en lærer tilknyttet, der er tæt på de elever der bo på gangen.

Denne lærer er ansvarlig for den daglige rengøring og udarbejder planer for dette, så alle der bor på gangen hjælper med rengøring og oprydningen. De kan også hjælpe med at vejleder eleverne i den daglige labyrint. De står for at alt det praktiske og sociale fungerer på gangen. Hvis der opstår konflikter på gangen, er det lærerens funktion at mægle uanset om det omhandler larm på gangene, værelsesbyt, udlæggelser og andet.

Trivsel og kammeratskab i de forskellig fællesskaber på gangene er vigtigt for os, og her er læreren altid behjælpelig med at sætte aktiviteter i gang, såsom udsmykning af gangen, hyggeaftener samt udførsel af idéer som de unge selv kommer på.

Familiegruppelærer

Når man er elev på UHR vil man altid have en familiegruppelærer tilknyttet. Det betyder at alle elever er i en familiegruppe, hvor der er 6-8 andre elever. Læreren i denne gruppe hedder som sagt en familiegruppelærer og vil være elevens “nærmeste” lærer. Denne gruppe bliver elevens base på skolen og “familie”. Familiegruppelæreren vil derfor arbejde meget med sammenholdet i gruppen, og være særligt opmærksom på at gruppen og eleverne trives og har det godt. Hvis der er en konflikt i gruppen vil familiegruppelæreren aktivt inddrages i løsningen.

Det er også familiegruppelæreren der har kontakten til hjemmet eller til de sociale myndigheder, UU-vejledere eller andre relevante instanser. Der vil være familiegruppemøde en gang i ugen, hvor stort og småt diskuteres. Alt fra trivsel og ansvarlighed til gruppens interne forhold.

Familiegruppelæreren vil altid være der, som hjælp til skoletrætte unge, der bare har brug for en pause inden de suser videre i uddannelsessystemet.

Mentor

Din teenager har via ”Mentorordningen” mulighed for at få sin personlige vejleder og mentor, mens de går på UHR. En mentor er en slags vejleder, der hjælper og støtter i arbejdet med at finde, opstille og nå målsætninger. Mentoren på UHR er en af vore medarbejdere, der er vant til at vejlede unge. Typisk vil det være familiegruppelæreren, som kommer til at kende dit barn rigtig godt, der bliver  mentor. En mentor er en rigtig god hjælp til skoletrætte unge, der måske også bokser med andre ting.

Mentorordningen er en tilskudsordning, der giver ekstra støtte til unge uden ungdomsuddannelse. For at få tilskuddet, skal følgende krav opofyldes:
•    Du skal være fyldt 17½ år inden kursets officielle startdato (det er muligt at blive mentor elev selvom man ikke er 17½ år , så følger der en egenbetaling med)
•    Du må ikke have gennemført en ungdomsuddannelse
•    Du og din vejleder vurderer, at du har brug for støtte fra en mentor.

Sådan fungerer det

Når du søger en mentorplads, skal din teenager sammen med sin UU-vejleder lave en uddannelsesplan, hvori højskoleopholdet indgår som en del af dine planer for fremtiden. I uddannelsesplanen skal de sammen med vejlederen beskrive, hvad de gerne vil blive bedre til under dit højskoleophold.

UHR vil herefter modtage ekstra økonomiske støtte, som gives på baggrund af situationen og uddannelsesplanen. Ved start, vurderer vi på højskolen, hvordan støtten kan bruges bedst muligt til at hjælpe. Der skal, sammen med mentoren udarbejdes en mentorplan, som nærmere beskriver, hvad der især skal arbejde med, og hvordan mentor og elev sammen griber det an (se eksempel på mentorplanen). Typisk bruges tilskuddet til at dække skolens øgede udgifter til den ekstra personlige støtte og vejledning til din søn/datter. Det kan være gennem faste, personlige samtaler mellem mentoren. Det kan også være ekstra vejledning i specielle situationer i undervisningen eller i det sociale liv på skolen, hvor der kan være brug for hjælp og støtte.

Det kan være en mulighed, at nogle af pengene kan anvendes til at nedsætte din egenbetaling. Dette kan du høre nærmere om, ved at kontakte os.

Hvis du er under 17 1/2 er det stadig muligt at være mentorelev, så er der bare en egenbetaling på 300kr. per uge.

Elever i uddannelse under EGU og STU er ikke omfattet af Mentorordningen.

Ungdomshøjskolen ved Ribe | Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe | Tlf. +45 7544 5004 | [email protected]