Pris og økonomi

Det koster 1.195 kr om ugen at gå på UHR. Denne pris er fast, da statsstøtten er trukket fra.

Efteråret 2018

  • Efterårssemester  04.08.18 – 21.12.18
  • Helårssemester  04.08.18 – 27.06.19

Foråret 2018

  • Foråret 02.01.19 – 30.06.19

Der er altid mulighed for løbende optag eller at tage flere hold efter hinanden. Så hvis det passer bedst, at din teenager går på skolen i et helt år eller længere, så er det ingen problem.

Individuel økonomisk støtte

På Ungdomshøjskolen ved Ribe kan der ansøges om individuel støtte til nedsættelse af betalingen for skoleopholdet, hvis dette findes nødvendigt. Der er dog nogle forhold, der skal opfyldes før dette kan lade sig gøre, og det er derfor nemmest at tage en personlig snak med os om dette eller sende en mail.

Indmeldelsesgebyr

Vi har et  indmeldelsesgebyr på 3.500 kr., der dækker undervisningsmaterialer, studietur, ekskursioner, andre materialer, skolens officielle T-shirt etc.

Betaling forud

Betaling for kurset opgøres på 5 rater pr. halvår og fremsendes særskilt.

Den 1. rate indbetales forud og de sidste 4 rater indbetales senest den 1. i hver måned – betalingsdatoer vil fremgå af opgørelsen, som sendes via e-mail.

Indbetales der  yderligere 300 kr. med første rate vil eleven også få skolens officielle sweatshirt.

Mentorordning

Der kan være tilfælde, hvor vi finder det relevant at tilbyde en ekstrastøtte igennem en mentorordning. Der kan læses mere om denne ordning her.

Man skal dog være opmærksom på, at hvis eleven er under 17 ½ år, så koster dette 300 kr. ekstra i ugen.

Studietur

Vi tager 2 gange om året på studietur med alle vores elever – en om foråret og en om efteråret. Der er ingen egenbetaling på studieturen, da den er dækket af indmeldelsesgebyret.

Udmeldelse i utide

Ved udmeldelse i utide (afbrydelse af højskoleopholdet) – hvad enten dette sker frivilligt eller som følge af en evt. bortvisning – skal der betales 4 uger ekstra skolepenge.

Til disse 4 uger kan der ikke opnås støtte, og det betyder, at der i de 4 uger skal betales 1.495 kr. pr. uge.

Alligevel ikke på højskole?

Hvis det er nødvendigt med en framelding senere end 2 uger før kursusstart, hvilket vi selvfølgelig ikke håber, tilbagebetales den indbetalte 1. rate desværre ikke.

Forsikringer 

Forsikringsspørgsmål gør man klogt i at drøfte med sit eget forsikringsselskab. Vi kan oplyse, den enkelte elev selv skal sørge for at være forsikret på betryggende vis. Vi gør opmærksom på at visse fag indenfor idræt/friluftsliv kræver et tillæg til familiens/elevens ulykkesforsikring.

Ungdomshøjskolen ved Ribe | Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe | Tlf. +45 7544 5004 | [email protected]