EGU på højskole

Det er bestemt en mulighed at tage en EGU på højskole. Det er ofte en meget positiv oplevelse at kombinere de to ting. 

EGU på højskole

Som EGU-elev her på Ungdomshøjskolen ved Ribe følger man undervisningen og fagene. På den måde er det ikke anderledes at være EGU-elev end nogen af de andre elever. Eleven får en struktureret hverdag og en målrettet plan, de arbejder ud fra. Derudover bliver eleven også holdt ude af kontanthjælpsystemet.

”Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville eller, hvor jeg gerne ville i praktik henne. Min vejleder fortalte mig om muligheden for at komme på UHR som en del af min EGU. Jeg syntes straks det kunne give mig den faglige og personlige støtte jeg gerne ville have. Opholdet har modnet mig personligt og gjort mig klar til at komme i praktik i en børnehave”.
(Camilla Petersen – elev forår 2017)

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en individuelt tilrettelagt uddannelse. Den henvender sig til unge, som IKKE er gået i gang med en ungdomsuddannelse eller som mangler fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er EGU’ens formål og opgave at give den unge personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som fører til optagelse på en erhvervskompetencegivende uddannelse eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Proceduren for EGU på højskole foregår i praksis gennem EGU-vejlederen. En EGU-vejleder udarbejder uddannelsesplan, hvori højskoleopholdet skal fremgå.

Under opholdet vil eleven modtage skoleydelse og derudover har kommunen mulighed for at gå ind og dække evt. egenbetalinger.

Læs mere på ffd.dk om EGU-elever på højskole.

Ungdomshøjskolen ved Ribe | Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe | Tlf. +45 7544 5004 | [email protected]