Mentorelev på højskolen

Der er plads til alle på UHR, og nogen er på skolen som mentorelev på højskole

Udfordringerne kan være mangt og meget, så spørg endelig ind til mentorordningen ved en rundvisning eller ring til os. Er der brug for lidt ekstra hjælp med eksempelvis koncentration, sociale udfordringer, struktur, døgnrytme eller andet. Så er det muligt at blive mentorelev på højskole.

Mentorelev på højskole kan være en mulighed for unge i alderen 16-19 år, som står uden en ungdomsuddannelse og er i risiko for aldrig at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi kan hjælpe med:

 • Elevens udvikling fagligt og socialt.
 • Forældrekontakt
 • Støtte i forbindelse med mere personlige problemer, mødedisciplin, refleksioner over uddannelsesvalg, evt. konflikter m.m

Mentorordningen er en tilskudsordning, der giver ekstra støtte til unge uden ungdomsuddannelse. For at få tilskuddet, skal følgende krav opfyldes:

 • Du skal være fyldt 17½ år inden kursets officielle startdato (det er muligt at blive mentor elev selvom man ikke er 17½ år , så følger der en egenbetaling med)
 • Du må ikke have gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du og din vejleder vurderer, at du har brug for støtte fra en mentor.

Være obs på at Ungdomshøjskolen råder over et begrænset antal mentor-pladser.

En mentorelev skal have udarbejdet en uddannelsesplan fra en UU-vejleder, dette er en nødvendighed for at blive mentorelev. En mentorelev tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Læs mere om mentorordningen her og se også den mentoraftale elev og lærer indgår ved start.  Du kan også læse mere på ffd.dk om denne ordning.

Der er kan være lille meromkostning ved at være mentorelev. Denne omkostning er på 300 kr. pr. uge, hvis eleven er under 17 1/2 år. Hvis man er over denne alder er der ingen meromkostning, da mentoraftalen så bliver dækket igennem statsstøtte.

Mentorlæreren = familiegruppelærer

Udover den støtte det er at have en mentor, så fungerer vore mentorlærere også som det, vi kalder familiegruppelærer, altså en kontaktlærer. Og hvis man ikke er mentorelev, så får man stadig en familiegruppelærer. Alle elever på skolen har en familiegruppe, en base hvor de hører til, hvor der er en familiegruppelærer tilknyttet. Denne er elevens nærmeste lærer på skolen.

Imens de unge er på UHR vil der være tre udviklingssamtaler spredt over det halve år som kurset varer. Det er familiegruppelæreren der tager disse samtaler, som kan handle om alt imellem himmel og jord. Familiegruppelæreren er der altid for eleverne:

 • Problemknuser
 • Motivator
 • Hyggeonkel/-tante
 • Dine personlige mål og mål med højskoleopholdet
 • Sygdom
 • Kærstesorgstrøster-tjekker-indpisker-opfølger-ordensbetjent og meget andet

Vi har selvfølgelig alle tavshedspligt, så du skal ikke være bange for at gå til os med udfordringer . Vi er her for dig – næsten døgnet rundt.

Vil du vide lidt mere om vores ungdomshøjskole? Så kan du bestille brochure her.

I er også meget velkomne til at få en rundvisning og mærke stemningen på egen krop. Du bestiller en rundvisning her.

Ungdomshøjskolen ved Ribe | Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe | Tlf. +45 7544 5004 | [email protected]