Studievejledning

Studievejledning på højskole er en integreret og naturlig del af dit ophold på UHR.

Studievejledning på højskole

Mange kommer her hos os uden helt at have en afklaring om, hvad de vil i livet eller hvilken vej, de skal gå. andre kommer og er dømt ikke uddannelsesparate. Dette ønsker vi at få styr på inden at opholdet slutter. Derfor arbejder vi også i timerne med denne afklaring gennem faget “Vejviser i Livet” og “Klar, Parat, Studiestart”. Studievejledning på højskole er defor en vigtig del af opholdet her, og noget vi opfordre de unge til at gøre brug af. .

En af vores lærer er uddannet studievejleder, og har arbejdet med dette i mange år.  Studievejlederen kan hjælpe  på vej med vejledning, der handler om det personlige såvel som det uddannelsesmæssige.

Mange elever bliver ofte inspireret af at møde andre unge i samme situation og ved at snakke med vores studievejleder, bruger opholdet til at finde ud af, hvilken vej i uddannelsessystemet de skal vælge. Hensigten med studievejledning på højskolen er at  elevernes opnår en afklaring i forhold til livet efter opholdet, herunder at tilbyde eleverne hjælp til afklaring af uddannelsesvalg.


Vejledningen omfatter

Individuelle vejledningsinitiativer:

  • Hjælp til at indhente informationer om uddannelse – herunder oplysninger via nettet, vejledningscentre, uddannelsesinstitutioner m.v.
  • Individuelle afklaringsforløb/samtaler
  • Hjælp i forbindelse med udfyldelse af ansøgning på www.optagelse.dk

Du kan også snakke med vores studievejleder om eksempelvis:

  • Hvad kan jeg lide at lave
  • Få afklaret hvad der findes af uddannelser
  • Hvad er mine kompetencer
  • Hvad er jeg værd – større selvtillid
  • Hvad kræver det at gå den vej jeg gerne vil

Studievejledning på højskole er for alle elever. Det er både for dig der er afklaret med det du vil og for dig der helt uafklaret. Vejledningen kan derfor også dreje sig om en masse praktiske ting, såsom ansøgningsskrivning, SU, boligsøgning med mere.

Ungdomshøjskolen ved Ribe | Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe | Tlf. +45 7544 5004 | [email protected]