Til UU- vejledere

Vi ønsker at gøre det tydeligt at et højskoleophold kan være en god ide for de unge, der har svært ved at finde ud af, hvad de vil eller dem der er helt i risiko for ikke at gennemføre en uddannelse.

banner til Vejledning på UHR_j847x390_72

Vi kan gøre uafklarede unge uddannelsesparate.

Unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ -25 år, der er i risiko for aldrig at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, kan tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb, som led i en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med en UU-vejleder.

Et ophold kan være med til at gøre den enkelte elev klar til nye udfordringer i form af uddannelse og fremtid. Hvis nødvendigt tilbyder vi ekstra støtte i form af en mentorordning, hvor eleven får ekstra støttetimer med en mentorlærer. Ring og hør mere om denne mulighed.

På folkehøjskolens forening kan du læse en mindre guide til UU-vejledere vedr. et højskoleophold.

Klargøring til en ungdomsuddannelse

Et ungdomshøjskoleophold er relevant for den unge, som ikke har en klar idé om, hvad vedkommende vil efter 9./10. klasse.

Eleven får:

  • Et afklarende forløb med mange spændende fag.
  • Mulighed for at udvikle sig hen imod at kunne bestå eksamen i eksempelvis dansk og matematik.
  • Faglig og social udvikling i form af forbedret kommunikation, værktøjer til at deltage i undervisningen og mulighed for at styrke egen identitet samt selvværd.
  • Et forpligtende fællesskab med andre unge.
  • Mulighed for afklaring omkring uddannelsesvalg igennem mentorsamtaler og besøg på uddannelser.

Ønsker du/I at høre mere om muligheden for en mentorordning, så ring eller mail til os.

Ungdomshøjskolen ved Ribe | Skole Allé 1 | Vester Vedsted | DK – 6760 Ribe | Tlf. +45 7544 5004 | [email protected]