Det med småt

Indmeldelsesgebyr
Når vi har modtaget din tilmelding, modtager du en mail med bekræftelse. Inden 14 dage fra bekræftelsen skal du betale et indmeldelsesgebyr på 3.500 kr., der sikrer dig pladsen på kurset samt blandt andet dækker undervisningsmaterialer, ekskursioner og skolens officielle t-shirt. Indmeldelsesgebyret dækker et semester. Går du på højskolen flere semestre, vil de efterfølgende semestres gebyr være reduceret.

Betaling i rater
Betaling for kurset sker i rater. Betalingsdatoer vil fremgå af opgørelsen, som sendes via e-mail.

Studietur
Hele højskolen tager på studietur hvert semester – det vil sige at vi rejser ud og oplever verden både om efteråret og om foråret. Der er ingen særskilt betaling på studieturen, da den er dækket af egenbetalingen. Eventuelle visa og vaccinationer vil være for egen betaling.

Forsikringer
Den enkelte elev skal selv sørge for at være forsikret på betryggende vis. Vi gør opmærksom på at visse fag indenfor idræt/friluftsliv kræver et tillæg til familiens/elevens ulykkesforsikring.

Alligevel ikke på højskole?
Ved framelding mere end 2 måneder før kursusstart refunderes indmeldelsesgebyret minus 1.500 kr..
Hvis det er nødvendigt med en framelding senere end 2 måneder inden kursusstart, tilbagebetales indmeldelsesgebyret ikke.
Ved framelding mindre end en måned før kursusstart betales der ydermere for 4 ugers højskole.

Udmeldelse i utide
Ved afbrydelse af højskoleopholdet – uanset hvad afbrydelsen skyldes – betales der for de uger man har gået her plus 4 ugers ekstra skolepenge.  Udmeldelse regnes fra den uge værelset er afleveret i rengjort stand og værelsesnøglen returneret til højskolen.

Højskole er et forpligtende fællesskab
Det er vigtigt at vi alle fungerer godt sammen på højskolen. Det betyder at alle fungerer i dagligdagen og indgår i de daglige opgaver og pligter, der følger med i en stor, fælles husholdning, såsom rengøring og køkkentjanser. På samme måde er det vigtigt at alle følger højskolens generelle retningslinjer om respektfuld opførsel og ro om natten samt overholder regler om rygning, alkohol og stoffer. Hvis højskolen vurderer at du ikke kan indgå i fællesskabet på en selvstændig, stabil og ansvarlig måde, kan vi melde dig ud. Hvis en elev udmeldes af højskolen betales der som ovenfor beskrevet.

 

Her er plads til at være dig!