Ungdomshøjskolen ved Ribe

Midt i landsbyen Vester Vedsted har der i over 100 år ligget en levende, fri skole.

Skolen blev bygget som efterskole (en af Kongeåskolerne) i 1895. Efter 2. verdenskrig blev der drevet lejrskole i bygningerne. I 1961 køber Jens Kristian og Annemarie La Cour Madsen skolebygningerne for først at drive ungdomsskole i et par år indtil de i 1965 får tilladelse til en forsøgsordning med at lave højskole for de helt unge. Et forsøg der varede 3 år, og som var så vellykket at ungdomshøjskolerne blev til en permanent ordning, og dermed skrevet ind i højskoleloven i 1970.

 

Lige siden 1965 har der altså været højskole for de unge her på stedet. Meget er ændret siden starten, men de helt grundlæggende værdier og vilkår er faktisk stadigvæk de samme den dag i dag:

  • Ungdomshøjskolen ved Ribes grundlæggende værdier er åbenhed, menneskelig respekt, ansvarlighed og fællesskab i trygge rammer.
  • Ungdomshøjskolen ved Ribe ser personlig udvikling, faglig udvikling og social udvikling som hinandens forudsætninger.
  • Højskolen er et samlet Campus midt i Landsbyen Vester Vedsted; Elevværelser, Fællesområder, Undervisningsfaciliteter/Værksteder og Lærerboliger ligger samlet på et sted.
  • Højskolen har både mandlige og kvindelige elever. Eleverne er unge voksne.
  • Det hjemlige fællesskab er helt centralt; Alle elever bor på højskolen og indgår i det særlige samfund, der skabes der.
  • Der arbejdes med demokratisk dannelse, samarbejdsvilje og -evne og de unges modenhed.
  • Højskoleeleverne oplever høj grad af frivillighed og valgfrihed.
  • I højskolens undervisning finder du højt kvalificerede lærere og små holdstørrelser.

Gennem årene

1895 – 1948Vester Vedsted Efterskole
1948 – 1961Lejrskolen på Vester Vedsted Efterskole
1961 – 1965Ungdomsskolen ved Ribe
1965 –Ungdomshøjskolen ved Ribe

Læs mere om Ungdomshøjskolen på højskolehistorie.dk

Den nybyggede skole i 1895. Billedet er sandsynligvis taget i forbindelse med indvielsen af skolen.

Brochure fra 1948 om lejrskolen på Vester Vedsted Efterskole.

Brochure fra 1961 om Ungdomsskolen ved Ribe.

Artikel fra 1965 om Ungdomshøjskolen ved Ribe.

Ungdomshøjskolen ved Ribe i dag!