Du kan få en mentor

Har du brug for lidt ekstra hjælp med eksempelvis koncentration, faglige eller sociale udfordringer, struktur, døgnrytme eller andet, så har du mulighed for at blive mentorelev på ungdomshøjskolen.

For dig mellem 17½ og 19 år

Hvis du er mellem 17½ og 19 år og ikke har fuldført en ungdomsuddannelse og søger optag på et højskolekursus på mindst 12 uger, har du mulighed for at få støtte under dit højskoleophold fra en af skolens mentorer.

Er du endnu ikke fyldt 17½ år når du starter på højskolen, kan du også få mentorstøtte. Der gives dog ikke statstilskud til dig, hvorfor mentorstøtten udløser en egenbetaling.

 

Højskole og videre ud i verden

Din mentor er en person, der hjælper dig gennem din højskoletid på en god måde og videre ud i verden efter dit højskoleophold. Hvis du ønsker at have en mentor, skal du kontakte højskolen.

​Er du over 17½ år skal du også kontakte din UU-vejleder i din egen kommune og få skrevet højskoleopholdet ind i din uddannelsesplan. ​

Dernæst skal UU-vejlederen sende planen til skolen, så skolen sammen med dig er forberedt på, hvordan vi bedst muligt kan yde den støtte, der passer dig bedst. Støtten består både af samtaler og vejledning undervejs som aftales individuelt ved opholdets start.

 

Hjælp i hverdagen

​Som mentorelev bliver du tilknyttet en af skolens mentorer, og sammen vil I udarbejde en skriftlig plan over dit formål med opholdet, og hvordan du får opfyldt det. I løbet af dit ophold har du en række samtaler med mentoren om hvordan det går med at få opfyldt formålet. Ændrer dine mål sig undervejs, vil vi holde os i kontakt med din UU-vejleder, så din uddannelsesplan hele tiden er opdateret.

​Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Din mentor er en person, der hjælper dig gennem din højskoletid på en god måde og videre ud i verden efter dit højskoleophold.