Til vejledere

Kender du en ung der er i tvivl om, hvad han eller hun skal vælge?

Er der brug for en pause fra lektier og eksamener, og leder I derfor efter et alternativ til 10. klasse eller efterskole?

Ved den unge ikke hvilken ungdomsuddannelse der er den rigtige?

Overvejer den unge at droppe ud af gymnasiet eller er det allerede sket?

… så kan et ophold på Ungdomshøjskolen ved Ribe være en mulighed!

Højskole for unge

Ungdomshøjskolen ved Ribe er er en højskole for unge mellem 16 og 19 år. En højskole uden eksamener og karakterer hvor der er fokus på at give den unge ballasten til at træffe de rigtige valg om blandt andet ungdomsuddannelse.

Et højskoleophold hos os kan vare i en, to, tre eller flere semestre alt efter den unges behov.

Kontakt os og hør mere om mulighederne.
Ring på +45 75 44 50 04

Vi hjælper den unge med at vælge

Der er mange forskellige valgmuligheder for den unge i dag, og det kan derfor være svært at vælge rigtigt.

Ofte er der et stort pres på den unge for at opnå en karakter, bestå næste eksamen eller blive erklæret uddannelsesparat. Et pres den unge kan have glæde af at tage en pause fra.

Uddannelsessystemet tilbyder den unge en hverdag fyldt med tests, tjeklister, planer, læringsmål etc. Men hvor er uddannelsen af de unge som mennesker? Dannelsen af deres tro på dem selv? Dannelsen af deres eventyrlyst? Dannelsen som mennesker? Og dannelsen af deres sociale kompetencer?

På ungdomshøjskolen ved Ribe har vi fokus på det hele menneske. Det er rent faktisk vigtigere for os at den unge søger at finde svar på “Hvem er jeg?” end at finde svar på “Hvad skal jeg blive?”. Det handler om dannelse og de menneskelige værdier og egenskaber – og om hvordan vi hver især tackler livets store spørgsmål. Når du bliver afklaret i forhold til dine værdier og holdninger som menneske, kan du også bedre træffe de rette uddannelses- og karrierevalg.

Vi har fokus på det hele menneske. Det er vigtigere for os at den unge søger at finde svar på “Hvem er jeg?” end at finde svar på “Hvad skal jeg blive?”

Lad den unge finde lysten til livet

Unge skal kunne vokse og gro, og ikke paces frem. Derfor giver vi plads og tid til at den unge kan udvikle sig personligt, fagligt og socialt i det tempo, der er nødvendigt.

Vi skaber rammerne for, at de unge kan få lov til at stoppe op og tænke en ekstra gang over deres tilværelse og fremtidsønsker. Efter højskolen er den unge mere afklaret, har fået nye idéer, livslyst og fokus og har måske endda sat sig klare mål.

Det er tit en god idé at stoppe op, for at finde ud ad hvilken vej man vil gå. Det kan være det er livet generelt der spænder ben, men det kan også være spørgsmål om uddannelsesveje der kræver at man tænker sig om en ekstra gang. Når et ungt menneske vælger sin ungdomsuddannelse, er det en stor beslutning som kræver, at man tager ansvar for sig selv, sin uddannelse og sin fremtid.

Her på Ungdomshøjskolen ved Ribe arbejder vi netop med at stille de relevante spørgsmål og søge efter meningen. Hvor er jeg? Hvem er jeg? Hvad er jeg god til? Hvor hører jeg til? Hvad vil jeg?

Et højskoleophold er et pusterum, hvor de unge fordyber sig i emner og fag som de selv vælger. Her får de et afbrud fra karakterer og eksamener og kan bruge tiden på at dyrke deres interesser, få nogle fantastiske venskaber og lære sig selv bedre at kende. Alt sammen noget som hjælper dem, når de skal starte på uddannelse igen.

Klargøring til en ungdomsuddannelse

Et ungdomshøjskoleophold er meget relevant for den unge, som ikke har en klar idé om, hvad vedkommende vil efter 9./10. klasse eller som ikke er blevet erklæret uddannelsesparat.

Eleven får:

  • Et afklarende forløb med mange spændende fag.
  • Mulighed for at udvikle sig hen imod at kunne bestå eksamen i dansk eller matematik.
  • Faglig og social udvikling med forbedret kommunikation, evne til fordybelse og styrket identitet og selvværd.
  • Et forpligtende fællesskab med andre unge.
  • Afklaring omkring uddannelsesvalg gennem mentor- og udviklingssamtaler.