Bestyrelse og skolekreds

Bestyrelsen består af 7 personer der vælges på generalforsamlingen i juni måned.

Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen, godkender undervisningsplan og kursusplan samt udstikker rammerne for økonomien.

​Bestyrelsen holder møde cirka 7 gange hen over året.
Generalforsamlingen i 2024 afholdes tirsdag den 18. juni måned på højskolen.
Medlemmer til bestyrelsen vælges ud af skolens skolekreds, der består af folk med interesse for ungdomshøjskolen.

Ønsker man at blive optaget i Ungdomshøjskolen ved Ribes skolekreds gøres det ved at ansøge om medlemskab. Send en mail til kontoret@uhr.dk.
Optagelsen godkendes formelt af bestyrelsen.

Ungdomshøjskolen ved Ribe har en meget engageret bestyrelse. Højskolens historie går helt tilbage til 1895 og bestyrelsen arbejder fokuseret på at højskolen fortsat vil være en attraktiv mulighed for unge.

Ungdomshøjskolen ved Ribes bestyrelse

Formand
Rasmus Andersen 
Skoleleder Fanø Skole

Næstformand
Jacob Lund Jørgensen
Uddannelsesleder Ribe Katedralskole

Bestyrelsesmedlemmer

Niels Pinborg
Arkitekt MAA

Morten Seeberg Lagoni
CEO QUBIQA A/S

Sara Gry Nielsen 
Director, Senior HR Business Partner KIRKBI A/S

Anne Husum Marboe
Udviklingskonsulent Nationalpark Vadehavet

Peter Emil Jensen 
Naturvejleder
Bestyrelsesmedlem Danmarks Naturfredningforening, Esbjerg

1. suppleant
Karin Hansen-Schwartz 
Fritidskoordinator Aktiv Fritid, Esbjerg Kommune
Byrådsmedlem Esbjerg Kommune

2. suppleant
Laura Furrer Vinther
Lærer på Ryomgård Realskole
Elev på Ungdomshøjskolen ved Ribe i foråret 2003

Godkendt årsplan

Bestyrelsen godkender hvert år kursusplanen for det kommende skoleår.

Du kan se den aktuelle godkendte årsplan her.