Studievejledning

Vi tilbyder vejledning med fokus på den personlige udfordring og udvikling som en hjælp til at afklare hvordan du vælger mellem dine mange muligheder inden for uddannelse eller erhverv, og som en generel del af højskolens livsoplysning.

Højskolen er et unikt forum for personlig og relevant vejledning, hvor du på god afstand af uddannelse og arbejde får tid til at reflektere over din fremtid.

Vi hjælper dig med at lægge en plan

​Vi ved, at mange elever bruger opholdet til at finde ud ad hvilken vej i uddannelsessystemet de vil vælge. Vejledningen på Ungdomshøjskolen ved Ribe skal være med til at kvalificere din afklaring i forhold til livet efter højskoleopholdet og tilbyde dig hjælp til afklaring af konkret uddannelsesvalg.

Vejledningssamtalerne holdes med din kontaktgruppelærer, din faglærer eller anden kompetent medarbejder på højskolen.

 

Fire gange hvert semester

Den eksistentielle vejledning foregår undervejs og på alle mulige tidspunkter, men er samtidig også sat i system med 4 individuelle samtaler mellem dig og din kontaktlærer hvert semester.

Under vejledningssamtalerne kan I komme ind på følgende spørgsmål:

  • Hvad er målet med mit højskoleophold?
  • Hvad er jeg god til?
  • Hvilken ungdomsuddannelse passer til mig?
  • Hvad er mine kompetencer?
  • Hvordan får jeg større selvværd og mere selvtillid?
  • Hvad kræver det at gå den vej jeg gerne vil?

eVejledning

eVejledning er et nyt vejledningstilbud fra Undervisningsministeriet.  eVejledning er et supplement til Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU og Studievalg, som fremover især skal vejlede unge, der har et særligt behov for vejledning og støtte i uddannelsesvalget.

​Højskolernes kursister, medarbejdere og andre interesserede kan via chat, telefon, e-mail og sms få vejledning om blandt andet uddannelsesmuligheder, økonomi under uddannelse og jobperspektiver. eVejledning har åbent dag, aften og weekend og gør det muligt at få svar på sine spørgsmål, når behovet opstår.

Læs mere på evejledning.dk