Undervisningsmiljø-vurdering

Vores undervisningsmiljøvurdering identificerer og kortlægger det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på skolen

Vi gennemfører en anonym spørgeundersøgelse for at få viden om hvor glade vores elever er for højskolen, om det faglige niveau lever op til forventningerne, om de fysiske rammer er som de skal være, og om der i øvrigt er ting i undervisningsmiljøet, vi skal være opmærksomme på.

Den viden vi får, bruger vi til at gøre skolen endnu bedre.

I 2024 viser undersøgelsen at:

  • 100% af vores elever oplever højskolen som “god” eller “særdeles god”
  • 51,4% af eleverne oplever højskolen som et 100% rart sted at være
  • Hele 65,7% af vores elever oplever at højskolen er 100% tryg
Du kan downloade den nyeste undervisningsmiljøvurdering for Ungdomshøjskolen ved Ribe her