FGU-elever på højskole med elevbetaling fra Staten

9. og 10. klasses elever eller elever der dropper ud af en ungdomsuddannelse, kan få finansieret elevbetalingen, hvis de fortsætter deres uddannelse på FGUs erhvervsgrunduddannelse EGU. Uddannelsen tager to år.

På erhvervsgrunduddannelse er eleven i praktik i en virksomhed det meste af tiden og indgår i dagligdagen på en almindelig arbejdsplads. Det kan fx være som mekaniker, maler eller serviceassistent. EGU veksler mellem virksomhedspraktik og skoleforløb, hvor eleven får undervisning, der er relevant for praktikforløbet. Praktikken udgør 2/3 og skolen 1/3. Det er skoleforløbet, der kan foregå her på Ungdomshøjskolen.

Et ophold på Ungdomshøjskolen er en social rejse. Den giver nye venskaber, nye relationer og helt andre mennesker at være sammen med.

Vi arbejder med de personlige forudsætninger

En del unge har brug for at modnes for at kunne gennemføre et EGU-forløb. Vi kan facilitere denne proces og derfor arbejder vi blandt andet med:

 • ”Hvem er jeg?”
 • ​Lysten til at lære mere
 • Initiativet til at lære nyt
 • Fremmøde til fagene og lavt fravær
 • Den unges motivation
 • Evnen til at indgå og holde aftaler

 

Vi arbejder med den unges afklaring

I vores dagligdag hjælper vi den unge med at finde og dyrke sine stærke sider. Vi guider den unge i sin egen refleksion over de større spørgsmål: ‘Hvad kan jeg’ og ‘Hvad vil jeg’? Vi arbejder på at styrke de svage sider og afprøver ukendte faglige, sociale og personlige områder. Det skaber afklaring og nye tanker – og nyt mod på at uddanne sig videre.

 

Vi arbejder med de sociale forudsætninger

Et ophold på Ungdomshøjskolen er en social rejse. Den giver nye venskaber, nye relationer og helt andre mennesker at være sammen med. Vi forbedrer den unges sociale kompetencer ved at arbejde med:

 • Evnen til at samarbejde
 • Evnen til at bidrage til fællesskabet
 • Evnen til at hjælpe andre
 • Forståelse og respekt for andre
 • Glæden ved at blive mødt med åbenhed

 

Eleven bestemmer selv skoleskemaet

EGU er for unge, der foretrækker arbejde frem for skole. Vi styrker eleven i dansk og matematik og resten af skoleskemaet sammensætter eleven selv. Her kan eleven vælge mellem en stribe kreative- og selvudviklende fag. Se fagene her.

 

Hvordan kommer eleven i gang med FGU og Ungdomshøjskole?

Vejen ind til EGU og Ungdomshøjskole går via Den Kommunale Ungeindsats (KUI) eller UU-vejlederne på grundskolerne. I samarbejde med den lokale FGU-institution tilrettelægges et forløb og Ungdomshøjskolen vælges som FGU-skole til forløbet.

 

Forsøgsordning i 2022 – forlænget i 2023

Ordningen med statsfinansieret elevbetaling på højskoler er lavet på baggrund af et politisk flertal. Der er afsat 1,25 millioner kroner i 2021 og 2,5 millioner kroner i 2022. Det er planen, at ordningen skal gøres permanent. Elever, der vælger de to andre spor på FGU, almen grunduddannelse eller produktionsgrunduddannelse, kan også gå på Ungdomshøjskolen, men skal selv stå for elevbetalingen.

Vil du vide mere om FGU?

Kontakt os her, hvis du vil vide mere om FGU-elever på Ungdomshøjskolen ved Ribe