Værdigrundlag

Ungdomshøjskolen ved Ribe bygger på de grundtvigske højskoletraditioner, hvilket betyder at vi arbejder med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Højskolens kurser er tilrettelagt med fokus på både undervisning, samvær og praktiske opgaver.

Ungdomshøjskolen ved Ribes grundlæggende værdier er åbenhed, menneskelig respekt, ansvarlighed og fællesskab i trygge rammer.

Ungdomshøjskolen ved Ribe ser personlig udvikling, faglig udvikling og social udvikling som hinandens forudsætninger.

Som elev på Ungdomshøjskolen ved Ribe får du en hverdag der afspejler højskolens grundlæggende værdier. Du vil opleve at have mange muligheder og stor indflydelse på fagsammensætningen, hverdagene og festerne gennem valg og demokratiske processer. På højskolen er du med til at skabe virkeligheden.