Værdigrundlag

Ungdomshøjskolen ved Ribe bygger på de grundtvigske højskoletraditioner, hvilket betyder at vi arbejder med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Højskolens kurser er tilrettelagt med fokus på undervisning, samvær og alles deltagelse i hverdagens praktiske opgaver..

Ungdomshøjskolen ved Ribes grundlæggende værdier er åbenhed, menneskelig respekt, ansvarlighed og fællesskab i trygge rammer.

Ungdomshøjskolen ved Ribe ser personlig udvikling, faglig udvikling og social udvikling som hinandens forudsætninger.

På Ungdomshøjskolen er det vigtigt at man er noget, ikke alene for sig selv, men også for andre.

I dannelsesprocessen på Ungdomshøjskolen arbejder vi med trivsel, livsduelighed og mestring hos såvel hver enkelt som i det fælles.

Højskolen er rammen om et fællesskab båret af åbenhed, tillid, frisind og gensidig imødekommenhed over for andre synspunkter og kulturer.

På Ungdomshøjskolen ved Ribe arbejder vi i øjenhøjde med unge voksne, der styrkes i evnen til at indgå ansvarligt i små og store fællesskaber som engagerede medborgere.

Livet på Ungdomshøjskolen er formet af frihed og båret af lysten til og interessen i at deltage aktivt i det fælles højskoleliv.

Som elev på Ungdomshøjskolen ved Ribe får du en hverdag der afspejler højskolens grundlæggende værdier. Du vil opleve at have mange muligheder og stor indflydelse på undervisningen, hverdagene og festerne gennem valg og demokratiske processer. På højskolen er du med til at skabe virkeligheden.