Vi er partner med Nationalpark Vadehavet.

Vi samarbejd er med AFS – Bliv værtsfamilie

Vi samarbejder med Danes Worldwide – The Association for International Danes

Vi samarbejder med Scandinavian Study