Priser

Prisen for at gå på Ungdomshøjskolen ved Ribe er sat lavt, så alle har mulighed for at komme på højskole.

Prisen består af et indmeldelsesgebyr, der betales for hvert semester man går på højskolen, og et ugentligt beløb. Indmeldelsesgebyret betales indenfor 14 dage efter tilmelding. Resten af betalingen falder i 3 rater hvert semester.

Prisen for højskoleopholdet dækker:

  • Undervisning
  • Alle måltider
  • Plads i dobbelt- eller enkeltværelse
  • Fri afbenyttelse af højskolen vaskekælder
  • Undervisningsmaterialer
  • Ture i Danmark
  • Studietur

Derudover skal man selv sørge for transport til og fra højskolen, forsikring og lommepenge.

 

Langt kursus

Ugeprisen er på 1.285,- kr.

Dertil kommer et tillæg på 150,- kr. om ugen hvis man bor på enkeltværelse.

Indmeldelsesgebyret er på 3.500,- kr. det første semester, og på 2.500,- kr. de efterfølgende semestre.

 

Økonomisk støtte

Har du, trods den lave pris, brug for en økonomisk håndsrækning, findes der flere muligheder for at søge hjælp:

 

Højskolestipendiet

Er en rigtig god håndsrækning til dem, der ikke har alle midlerne til at tage på højskole.

Der er løbende ansøgningsfrist til stipendiet, og vi anbefaler at man ansøger inden 15. juni til efterårskurset og inden 1. december til forårskurset.

Ansøgningen sker i samarbejde med den højskole, man vil gå på, så man skal være indmeldt inden stipendiet kan søges. Vi hjælper gerne den unge med processen.

Stipendiet giver støtte til nedsættelse af den enkelte elevs egenbetaling. I 2024 er stipendiet på 16.400 kr.

Se mere om højskolestipendiet, og forudsætningerne for at søge det, her.

 

Mentorelev

Hvis du er mellem 17½ og 19 år og ikke har fuldført en ungdomsuddannelse og søger optag på et højskolekursus på mindst 12 uger, har du mulighed for at få støtte under dit højskoleophold fra en af skolens mentorer. Hvis højskolen vurderer det, kan man som mentorelev få nedsat sin egenbetaling. Kontakt højskolen for at høre nærmere.

 

Højskole med dansk og matematik

Har du ikke fuldført en ungdomsuddannelse og søger du optag på et højskolekursus på mindst 12 uger, hvor du vælger fagene Matematik eller Forfatterværksted, har du mulighed for at søge støtte til dit højskoleophold. Hvis højskolen vurderer det, kan man som elev på Højskole med dansk og matematik få nedsat sin egenbetaling. Kontakt højskolen for at høre nærmere.

Som elev på Højskole med dansk og matematik har du også mulighed for at søge stipendie til dit højskoleophold. Der kan søges om hel eller delvis friplads.

Stipendiet søges ved Folkehøjskolernes Forening før opholdets start. Folkehøjskolernes Forening tilstræber at ansøgninger behandles indenfor 14 dage i perioden august til juni. I juli skal der påregnes 4 ugers sagsbehandlingstid.

Ansøgningen udarbejdes i samarbejde mellem elev og højskole. Derfor skal højskolen kontaktes forud for ansøgning.

Vi anbefaler, at du for optag på Efterårs- og Helårskursus kontakter os senest 15. juni og for optag på Forårskursus senest 1. december.

Du kan læse mere om  stipendiet her https://ffd.dk/elevstoette/hoejskoleforloeb-med-dansk-og-matematik/oekonomi-

 

EGU elever

FGU-elever kan som led i deres EGU tage skoleforløb på en højskole i op til en tredjedel af den forberedende uddannelses længde.

Ordningen betyder, at egenbetalingen til højskoleopholdet finansieres af staten, og at muligheden for at komme på højskole dermed ikke afhænger af den enkelte elevs økonomi.

Se mere FGU-ordningen her.

 

For norske elever

Elever fra Norge kan søge lån og stipendie ved www.lanekassen.no

 

Individuel økonomisk støtte

Der kan på Ungdomshøjskolen ved Ribe ansøges om individuel støtte til nedsættelse af betalingen for højskoleopholdet.

Tildeling af midler forudsætter, at en eller flere af nedenstående forudsætninger gør sig gældende:

  • Der er i løbet af det seneste år sket væsentlige ændringer i ens indkomstforhold på grund af f.eks. sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse eller lignende.
  • Ens økonomiske situation er sådan, at man har brug for hjælp til at kunne klare den fulde betaling for et skoleophold.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til højskolen på mail kontoret@uhr.dk eller telefon 75 44 50 04.

Vi glæder os til at møde dig :-)